Crikvenica ima čisto more i prekrasne plaže koje imaju status “Blue Flag” kao znak besprijekorno čiste vode mora. Nasuprot Ville Castello je šljunčana plaža uređena za djecu. Plaže se rastežu sve od obale Selca do Dramulja. Svatko može pronaći nešto za sebe: Piješčane gradske plaže, male imtimne plaže ili pak mirne kamenite uvale.

Villa Castello - 51 260 Crkvenica, Hrvatska

Rezervacije